عنوان دوره آموزشی: ایمنی در کارگاه های صنایع چوب و درودگری

ایمنی در کارگاه های صنایع چوب و درودگری

جناب آقای مهندس سید محمد مروستی زاده

بازرس کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد، مدرس مرک تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی، کارشناس رسمی دادگستری در حوادث ناشی از کار

نحوه برگزاریآنلاین

حضور در دوره آموزشی برای عموم رایگان

اعطای گواهینامه معتبر رایگان به دانشجویان طرح مهارت افزایی (طرح کاد پلاس)

هزینه دریافت گواهی نامه معتبر برای سایر شرکت کنندگان در دوره آموزشی (100 هزار تومان)

گواهی پایان دوره: گواهی پایان دوره توسط شرکت آتی سلامت محیط و کار پویا اعطا می گردد. این شرکت دارای مجوز آموزشی از مرکز تحقیقات وزارت کار و سازمان فنی و حرفه ای کشور می باشد.

با عنایت به وبینار فوق، مطلب زیر می تواند برای شما مفید باشد.

ایمنی در کارگاه های صنعت چوب و درودگری

کارگاه های صنایع چوب و درودگری برای ایجاد محصولات چوبی زیبا و کاربردی ضروری هستند. با این حال، این کارگاه ها همچنین خطرات بالقوه ای را ایجاد می کنند که باید به دقت مدیریت شوند تا از حفظ سلامت کارگران و کیفیت محصول تولید شده اطمینان حاصل شود. در حوزه صنعت چوب از طیف وسیعی از ماشین آلات، ابزارآلات و مواد اولیه استفاده می شود و می توان فعالیت های موجود در پروسه تولید محصولات چوبی را در گروه های زیر تقسیم کرد:

 1. فرآیند برشکاری
 2. فرآیند تکمیلی (فر مدهی)
 3. فرآیند پرداخت چوب
 4. فرآیند رنگ کاری
 5. فرآیند مونتاژ

 این ویژگی ها سبب بروز خطرات احتمالی در زمینه بهداشت شغلی و بروز بیماری های شغلی می شود که مدیریت آنها را به کاری پیچیده تبدیل می کند.

آيين نامه حفاظتی صنايع چوب

آیین نامه حفاظتی صنعت چوب مشتمل بر 107 ماده به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد. آیین نامه حفاظتی صنایع چوب در 8 فصل به بیان مقررات این حوزه می پردازد که این فصول عبارت اند از:

 1. مقررات عمومی
 2. اره های تسمه ای یا اره فلکه
 3. اره های گرد
 4. دستگاه های فرز و گندگی و رنده
 5. دستگاه های خراطی
 6. پیشگیری از آتش سوزی
 7. كارگاههای روكش چوب و پرس چوب
 8. مقررات متفرقه
فصل 6 آیین نامه حفاظتی صنعت چوب

برای مثال و آشنایی بیشتر با آیین نامه حفاظتی صنعت چوب، فصل 6 این آیین نامه که مرتبط با پیشگیری از آتش سوزی است را ذکر می کنیم:

 • ماده64: حلال ها، رنگ ها و ديگر مواد قابل اشتعال بايستی در مكان های خاص دور از حرارت، جرقه و تابش نور مستقيم خورشيد و محل هايی كه احتمال وقوع آتش سوزی دارد نگهداری گردد.
 • ماده 65: كپسول های اطفاء حريق از نظر نوع، تعداد، محل نصب و غيره بايستی با توجه به شرايط كارگاه انتخاب گردند.
 • ماده66: كليه كارگاه های نجاری و صنايع وابسته بايستی مجهز به سيستم آب تحت فشار مناسب برای استفاده در هنگام وقوع حريق باشند.
 • ماده67: محل نصب وسايل اطفاء حريق بايستی بنحوی انتخاب گردد كه بسهولت قابل دسترسی باشد.
 • ماده 68: برای كارگاه ها و انبارها و غيره با توجه به وسعت و شرايط كارگاه در صورت امكان دتكتورهای مناسب و وسايل پاشنده سقفی با مواد خاموش كننده مناسب نصب گردد.
 • ماده69: انبار نمودن و چيدن قطعات چوب و الوار و ديگر مواد قابل اشتعال در مجاورت بخاری ها ممنوع است.
 • ماده 70: استفاده از مواد و مصالح قابل اشتعال برای ساختمان كارگاههای نجاری ممنوع است.
 • ماده 71: در كارگاهها بايستي از وسايل گرمايشی مناسب و ايمن برای گرم نمودن فضای كارگاه استفاده شود.
 • ماده 72: لوله دودكش بخاری ها بايستی به نحو صحيح و اصولی و ايمن نصب و از مجاورت آنها با مواد قابل اشتعال پرهيز گردد.
 • ماده 73: استعمال دخانيات و ايجاد آتش روباز در كليه قسمتهای كارگاهها اعم از نجاری ، نقاشی، انبارها و غيره ممنوع است.

برای دریافت فایل آیین نامه حفاظتی صنعت چوب کلیک کنید.

آشنایی با کتاب ایمنی کار در صنایع چوب و درودگری(ویژه بازسان کار و مسئولین ایمنی)

این کتاب توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با همکاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تهیه شده است که توصیه ها و پیشنهاداتی را در راستای ارتقاء سطح ایمنی در صنایع چوب و درودگری در 11 فصل بیان می کند. سرفصل های این کتاب عبارت اند از:

 1. آشنایی مقدماتی
 2. آشنایی با فرآیند های صنایع چوب و درودگری
 3. دستگاه های فرآیند برش کاری
 4. ایمنی کار با ابزار و ماشین آلات صنایع چوب و درودگری
 5. حوادث شغلی در کارگاههای صنایع چوب و درودگری
 6. ایمنی الکتریکی در صنایع چوب و درودگری
 7. حفاظ گذاری ماشین آلات صنایع چوب و درودگری
 8. سیستم اطلاعات مواد خطرناک
 9. تجهیزات ایمنی فردی در صنایع چوب و درودگری
 10. شناخت بیماریهای شغلی در صنایع چوب و درودگری
 11. آشنایی با قوانین و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار در صنایع چوب و درودگری

برای آشنایی بیشتر با این کتاب بخشی از فصل 9 این کتاب با عنوان تجهیزات ایمنی فردی در صنایع چوب و درودگری را بیان کرده ایم:

کنترل آلاینده های مضر در محیط کار از چند مرحله تشکیل شده که در لیست زیر این مراحل قابل ملاحظه است. متخصصان ایمنی و بهداشت حرفه ای از سلسله مراتب کنترل (نشان داده شده در لیست زیر) برای تعیین نحوه اجرای کنترلهای عملی و مؤثر استفاده می کنند.

 1. حذف خطر
 2. جایگزینی خطر
 3. اقدامات مهندسی
 4. اقدامات مدیریتی
 5. PPE

سلسله مراتب کنترلهای خطر یک چارچوب سیاستی را آماده می کند که بر مبنای آن انواع مختلف کنترل های خطر را براساس کاهش مطلق خطرات رتبه بندی می کند. در بالای این سلسله مراتب، حذف و جانشینی است که اقداماتی را مشخص  می کند که خطر را به طور کامل رفع کرده و یا آن را با یک اقدام کم خطرتر جایگزین می نمایند. اگر اقدامات حذف و یا جایگزینی اعمال نشوند، آنگاه کنترل های مهندسی و اداری که ساز و کار ایمن تر و رهبری رفتارهای انسانی ایمن تر را طراحی می کنند، اجرا می گردند. تجهیزات حفاظت شخصی در پایه این سلسله مراتب رتبه بندی می گردند زیرا کارکنان همیشه در معرض خطر با موانع حفاظتی هستند. به عبارت دیگر باید در مورد هر خطر به ترتیب عنوان شده در لیست ابتدایی کنترلها اجراء شوند. یعنی اول مرحله 1 از اعمال کنترلی مورد توجه قرار می گیرد و اگر خطر قابلیت اجرای مرحله اول را نداشت در مورد آن مرحله 2 اجراء می شود و به همین ترتیب مراحل بعدی اجرا می شود. آخرین  مرحله از اقدامات کنترلی استفاده از تجهیزات حفاظت فردی می باشد.

در اروپا استفاده از تجهیزات ایمنی شخص (در مواردی که نمی توان از خطرات جلوگیری کرد یا آن را تا حد مشخصی کاهش داد)، یک شرط قانونی است. اگر الزامی برای استفاده از اره زنجیری وجود داشته باشد، تهیه لباس ایمنی کار با اره زنجیری، ضروری است. این تجهیزات تحت عنوان تجهیزات حفاظت شخصی یا PPE شناخته می شود. در محل کار، لباسهای محافظ باید متناسب با تعداد کارمندان یا تعداد ماشین آلات موجود بوده و برای استفاده در دسترس باشند. با این وجود، بهتر است که محل ذخیره ای از تجهیزات حفاظتی قابل دسترس باشد.

محافظت از حس شنوایی

میزان صدای ایجاد شده در کارگاه صنایع چوب و درودگری می تواند به شنوایی آسیب برساند. اره میزی صدایی به میزان 87-94 dBA تولید می کند. مواجه شدن با سطح صدای 85 dBA یا بیشتر به مدت 8 ساعت در طول روز، باعث کاهش شنوایی می شود. صداهای ناهنجار دستگاه هایی مانند اره های گرد میزی، کف رندها، گندگی، دستگاه های فرز یا سنباده زن، اغلب سر و صدای زیادی ایجاد می کنند. نمونه هایی از بیماری های مینور گوش داخلی ناشی از در معرض صداهای ناهنجار این دستگاه ها گزارش شده است.

بنابراین استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی محافظ گوش )گوشی صداگیر(، در حین کار و یا مجاورت با این ماشین آلات برای جلوگیری از کاهش شنوایی لازم است. در ابتدا استفاده از گوشی صداگیر راحت نیست، اما پس از مدت کوتاهی در استفاده از آنها احساس راحتی می کنید. بنابراین لازم است صبور باشید و در استفاده از این تجهیزات استقامت کنید. عدم استفاده از گوشی صداگیر منجر به آسیب های جدی به شنوایی میشود. در مواردی که به طور منظم به برداشتن محافظ نیاز است، محافظ کپسولی گوش ممکن است ترجیح داده شود. هنگام استفاده از دستگا ه هایی مانند اره گرد و اره مجموعه ای، کف رند، گندگی، فرز، دستگاه خراطی، سوراخ زن و لیزر باید از محافظ گوش استفاده کرد.

برای دریافت فایل کتاب ایمنی کار در صنایع چوب و درودگری(ویژه بازسان کار و مسئولین ایمنی) کلیک کنید.

 

"شرکت فناور آتی سلامت محیط کار و پویا، دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای کشور،مجوز کانون تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز فناوری تحت حمایت پارک علم و فناوری یزد می باشد."

نظرات و پیشنهادات