درباره  شرکت جهان دانش ایمن

شرکت جهان دانش ایمن از سال 1400 راه اندازی شده و در حوزه های زیر فعالیت دارد:

کنکور کارشناسی ارشد HSE 

مشاوره تعالی HSEQ

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA

توسعه نرم افزارهای HSE 

تدوین دستورالعمل های HSE 

استقرار سیستم های مدیریت HSE 

تامین کالا و تجهیزات ایمنی، آتش نشانی و حفاظت فردی

دوره های تخصصی HSE

مطالعات ایمنی فرآیند 

 محصولات  شرکت جهان دانش ایمن

 ارسال پیام به  شرکت جهان دانش ایمن

شرکت جهان دانش ایمن
شرکت جهان دانش ایمن