درباره  شرکت جهان دانش ایمن

شرکت جهان دانش ایمن از سال 1400 راه اندازی شده و در حوزه های زیر فعالیت دارد:

کنکور کارشناسی ارشد HSE 

مشاوره تعالی HSEQ

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA

توسعه نرم افزارهای HSE 

تدوین دستورالعمل های HSE 

استقرار سیستم های مدیریت HSE 

تامین کالا و تجهیزات ایمنی، آتش نشانی و حفاظت فردی

دوره های تخصصی HSE

مطالعات ایمنی فرآیند 

 محصولات  شرکت جهان دانش ایمن

 ارسال پیام به  شرکت جهان دانش ایمن

شرکت جهان دانش ایمن

 کلمات کلیدی

شرکت جهان دانش ایمن
ارتباط با شرکت جهان دانش ایمن

عنوان باکس

متن باکس