درباره  شرکت آرتا بهبود ایمن

شرکت آرتا بهبود ایمن در زمینه سلامت، ایمنی، محیط زیست، کیفیت و مدیریت فعالیت می کند.

خدمات شرکت: 

  1. استقرار، ممیزی و پایش سیستم مدیریتی و HSE 
  2. تأمین تجهیزات حفاظت فردی: کلاه ایمنی و محافظ صورت، لباس کار، دستکش کار، گوش ایمنی و حفاظتی، تجهیزات کار در ارتفاع، عینک ایمنی، گوشی ایمنی و...
  3. تجهیزات ایمنی ترافیک
  4. ایمنی حریق (اعلان و اطفاء حریق) 
  5. سنجش عوامل زیان آور
  6. تجهیزات آتش نشانی: تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و کابل ضد حریق

 

 

 ارسال پیام به  شرکت آرتا بهبود ایمن

شرکت آرتا بهبود ایمن
ارتباط با شرکت آرتا بهبود ایمن

عنوان باکس

متن باکس