دوزینگ پمپ از نوع پمپ های جابجایی مثبت هستند و می توانند مقدار مشخص و دقیقی از یک محلول آماده (مواد شیمیایی) را در فرایند تزریق کنند. کنترل دبی در دوزینگ پمپ به صورت دستی یا اتوماتیک انجام می شود.

کلمات قابل جستجو

مدل API
دبی تا ۱۲۰۰۰ لیتر بر ساعت
هد تا ۹۵۰ بار
توان تا ۱۵ کیلووات
گارانتی ۱۸ ماه پس از فروش
استان تهران، شهر تهران، سهروردی جنوبی، خ بیجار، شماره ۱۰، واحد ۵
021۸۸۳۲۴۹۳۷-8
sales@brp.co.ir
brp.pcn.ir
https://t.me/NeutraloxIran
021۸۸۳۲۴۹۳۷-8
sales@brp.co.ir
brp.pcn.ir
https://t.me/NeutraloxIran
021۸۸۳۲۴۹۳۷-8
sales@brp.co.ir
brp.pcn.ir
https://t.me/NeutraloxIran
021۸۸۳۲۴۹۳۷-8
sales@brp.co.ir
brp.pcn.ir
https://t.me/NeutraloxIran
021۸۸۳۲۴۹۳۷-8
sales@brp.co.ir
brp.pcn.ir
https://t.me/NeutraloxIran
021۸۸۳۲۴۹۳۷-8
sales@brp.co.ir
brp.pcn.ir
https://t.me/NeutraloxIran
021۸۸۳۲۴۹۳۷-8
sales@brp.co.ir
brp.pcn.ir
https://t.me/NeutraloxIran
021۸۸۳۲۴۹۳۷-8
sales@brp.co.ir
brp.pcn.ir
https://t.me/NeutraloxIran
021۸۸۳۲۴۹۳۷-8
sales@brp.co.ir
brp.pcn.ir
https://t.me/NeutraloxIran
021۸۸۳۲۴۹۳۷-8
sales@brp.co.ir
brp.pcn.ir
https://t.me/NeutraloxIran
021۸۸۳۲۴۹۳۷-8
sales@brp.co.ir
brp.pcn.ir
https://t.me/NeutraloxIran
شرکت بینا رایزن پارس
سامانه گفتگوی آنلاین با شرکت بینا رایزن پارس

عنوان باکس

متن باکس