پکیج پیشرفته تصفیه فاضلاب

شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره

برند:

ویژگی های محصول
پکیج پیشرفته تصفیه فاضلاب با افتخار ساخت ایران
کاتالوگ محصول
 • دانلود p-fazelab.pdf
 • تصفيه فاضلاب به روش رشد چسبيده توسط پکیج پیشرفته تصفیه فاضلاب :
  تصفيه بيولوژيكي:
  حذف انواع آلاينده ها اعم از مواد آلي و مواد معدني ، غير سمي ، سمي محلول و معلق موجود در فاضلاب .
  كاهش تركيبات آلي و در بسياري از موارد كاهش مواد مغذي از قبيل نيتروژن و فسفر.
  حذف BOD ، TOC ، COD ، نيتريفيكاسيون، دنيتريفيكاسيون و تثبیت است.

  1. مقاومت در برابر عوامل خورنده .
  2. سطح ويژه بسيار بالا .
  3. سبك بودن وعدم تحميل بار اضافي به سيستم .
  4. راندمان بالا .
  5. سهولت حمل و نقل و راه بري .
  6. سهولت شستشو و استفاده مجدد.
  7. توجيه اقتصادي در طولاني مدت .
  8. قابليت افزايش بازده با افزايش ارتفاع .
  9. كاهش احتمال گرفتگي در صورت انتخاب صحيح سطح ويژه مديا .

  مزاياي سيستم رشد چسبيده :

  1. امكان رشد و تكثير بعضي از ميكروارگانيزم هاي نادر و كم تحمل مانند متانوژنزها در اين سيستم ها بيشتر است كه در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي حائز اهميت هستند .
  2. قابليت تحمل آن در برابر شوك هاي بار سمي مانند سيالند، فند و فرم آلدئيد بالا است .
  3. مشكل پديده بالكينگ را در حوض هاي كلاريفاير ثانويه نداريم .
  4. لجن اين سيستم قابليت ته نشيني و فشردگي بيشتري دارد .
  5. قدرت نيترات سازي بالا بخصوص وقتي كم بار باشد .
  6. امكان تماس با مقدار بيشتري فاضلاب وجود دارد .
  7. نياز كمتري به نگهداري از تجهيزات آن ميباشد .
  8. توانائي رقيق سازي فاضلاب ، آن زياد است .
  9. مخارج احداث و نگهداري آن كمتر است .
  10. در مقياس كوچك و متوسط كارايي بهتري دارد .
  11. پساب خروجي كيفيت مناسبي دارد .
  12. MIvss اين سيستم بيشتر است .
  13. بهره برداري از آن آسانتر است .
  14. از نظر ساختماني زيباست .
  15. لجن توليدي كمتر است .
  16. نياز به سطح كمي دارد .
  17. انرژي كمتري نياز دارد .
  18. لجن غليظتر است .

  کلمات قابل جستجو

  پکیج پیشرفته تصفیه فاضلاب با افتخار ساخت ایران
  شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره
  سامانه گفتگوی آنلاین با شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره

  عنوان باکس

  متن باکس