در فرآیند رشد چسبیده (attached growth system) با استفاده از بسترهای رشد بیولوژیک سطح تماس افزایش پیدا می کند، در حقیقت شکل هندسی پکینگ مدیا ثابت باعث افزایش نسبت سطح به حجم می شود که این موضوع، یکی از مزیت های مهم پکینگ مدیا محسوب می شود. مسلما در سطح بیشتر، تکثیر و رشد میکرو ارگانیسم ها و باکتری های تجزیه کننده مواد آلی بیشتر خواهد شد در نتیجه پکینگ مدیا باعث افزایش رشد بیولوژیک و به تبع آن افزایش میزان زیست توده Biomass، به صورت چسبیده یا معلق در سیستم می شوند. پکینگ مدیا ثابت یا بستر ثابت رشد بیولوژیک از مواد اولیه مختلف بویژه انواع پلیمرها ساخته میشوند.

در ساختار پکینگ مدیا ثابت مواد نانو جاذب بیولوژیک استفاده می گردد که این تکنولوژی از اختراعات این شرکت بوده و به صورت انحصاری در پکینگ مدیا پاکان قطره یافت می شود. پکینگ مدیا می تواند به دو صورت پکینگ مدیای ثابت و پکینگ مدیای شناور (معلق) ساخته شده و مورد استفاده قرار گیرند.

پکینگ مدیا ثابت یا بستر ثابت رشد بیولوژیک، بستری است برای افزایش سطح تماس جهت تکثیر و رشد میکروارگانیسم ها و باکتری های تجزیه کننده مواد آلی که از مواد اولیه مختلف به ویژه انواع پلیمرها ساخته می شود که جهت افزایش رشد بیولوژیک در آنها از مواد نانو جاذب بیولوژیک استفاده می گردد، این تکنولوژی از اختراعات این شرکت بوده و فقط در پکینگ مدیا پاکان قطره یافت می شود.

کاربرد پکینگ مدیا ثابت

 • در اغلب فرایندهای نوین و تلفیقی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مانند AF ,UAFB , UPAGR, IFAS و نیز در سایر فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی کاربرد گسترده ای دارند.
 • رشد و تشکیل سریع بیوفیلم بر روی سطح مدیا
  به واسطه استفاده از مواد جاذب بیولوژیک در فرایند تولید مدیا، 
 • گستره وسیع سطح ویژه
  قابلیت تولید پکینگ مدیا با سطح ویژه 500-50 مترمربع بر مترمکعب. براساس مراجع معتبر و همچنین تجارب موفق شرکت مهندسی پاکان قطره در پروژه های مختلف، سطح ویژه 240-150 مترمربع بر مترمکعب، به عنوان سطح ویژه ایده آل و مناسب در مدیاهای ثابت در نظر گرفته می شود.
 • نیتریفیکاسیون پیشرفته (Enhanced Nitrification)
  بیومس موجود در سطح مدیا منجر به افزایش زمان ماند سلولی (SRT) گردیده، که در مقایسه با سیستم های ساده با رشد معلق منجر به افزایش نرخ نیتریفیکاسیون می گردد.
 • مقاوم در برابر شوک ناشی از بار آلی و مواد سمی
  به دلیل ثابت بودن بیوفیلم برروی سطح مدیا

مزایای پکینگ مدیای شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره:

 1. سطح ویژه واقعی و متناسب با کاربری های مختلف
 2. قابلیت ارتقای ظرفیت با افزایش ارتفاع مدیا
 3. خاصیت خودشستشویی بالا و حداقل گرفتگی
 4. مقاوم در برابر ترکیبات خورنده شیمیایی
 5. تبادل مناسب هوا در فرایندهای هوازی
 6. سهولت در نصب و چیدمان پکینگ
 7. توزیع حداکثری جریان
 8. توجیه اقتصادی

 

کلمات قابل جستجو

کشور سازنده ایران
شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره
سامانه گفتگوی آنلاین با شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره

عنوان باکس

متن باکس