کسب و کاری در کرمان، ثبت نشده است

حامیان


بیمارستان ها و مراکز درمانی، برای حفظ جان انسان ها و بازگرداندن تندرستی به افراد فعالیت می کنند. مخاطرات مهم در بيمارستان و دیگر مراکز بهداشتی درمانی ناشي از عدم اجراي موازین در زمینه مدیریت پسماند، پساب، لندری (رختشویخانه)، آب و مواد غذايي و عدم مراعات نظافت عمومي و .... در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها مي باشد كه كليه مراجعین وكاركنان را در معرض خطر قرار مي دهد و در صورتی که موازین بهداشتی بیمارستان رعایت نشود، انواع عفونت های بیمارستانی شیوع پیدا می کنند. ما در نمایشگاه باماHSE، ضمن برگزاری دوره های آموزشی HSE رایگان مرتبط با بهداشت، ایمنی، گندزدایی و کنترل عفونت و ...، بصورت رایگان کلیه شرکت ها و مؤسسات فعال در زمینه تأمین کالا و خدمات مرتبط با بهداشت بیمارستان ها و مراکز درمانی را معرفی می نماییم. هدف باماHSE، ارتقای سلامت، ایمنی و توانمندسازی دانشجویان رشته های مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست است.

محیط بیمارستان شامل زیرمجموعه ها و اجزاء زیادی است که بسیاری از آنها تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم در عفونت های بیمارستانی دارند، لذا از این طریق این مراکز می توانند خود باعث ایجاد بیماری، به خطر انداختن جان انسان ها و افزایش هزینه های درمان شوند. برای کاهش انتقال میکروارگانیسم ها روش های نظافت، ضدعفونی و استریلیزاسیون مناسب، مورد نیاز است. به دلیل نقش مهم عوامل محیطی در ایجاد این عفونت ها، اجرای استانداردهای بهداشت محیط بیمارستان ها در کاهش آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند. موازین بهداشت محیط بیمارستان از مهم ترین عواملی است که رعایت آنها می تواند بیمارستان را در تحقق اهداف خود یاری کند. 


مهمترین زمینه های  فعالیت بهداشت محیط بیمارستان شامل موارد زیر است:

- کنترل سلامت آب آشامیدنی از طریق انجام کلرسنجی، آزمایش های میکروبی و شیمیایی مطابق مقررات به صورت دوره ای
- کنترل کیفی آب مصرفی دستگاه های دیالیز مطابق مقررات وزارت بهداشت از طریق آزمایش های میکروبی و آزمایش های شیمیایی
-کنترل شرایط بهداشت محیط مخزن ذخیره آب بیمارستان و کنترل سلامت آب آن از طریق انجام کلرسنجی، آزمایش-های میکروبی و شیمیایی آب
- کنترل بهداشت مواد غذایی اولیه و رعایت مقررات بهداشت محیط آشپزخانه و همچنین فرآیند تهیه و توزیع مواد غذایی
- نظارت بر اجرای قوانین مدیریت پسماند بیمارستانی اعم از تفکیک، جمع آوری، انتقال، بی خطر سازی، دفع و به طور کلی مدیریت صحیح انواع پسماند پزشکی
- نظارت بر گندزدایی و ضدعفونی کلیه قسمت ها اعم از سطوح و تجهیزات از طریق معرفی مواد ضدعفونی کننده و گندزدای تجهیزات و سطوح بیمارستانی مورد تأایید و کنترل روش صحیح استفاده از مواد ضدعفونی کننده و گندزدا با رعایت ضوابط بهداشت و ایمنی
- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه کنترل حشرات و جانوران موذی و جلوگیری از انقال بیماری¬ و آلودگی از طریق گزارش مشکلات و ارائه پیشنهاد در راستای بهداشت محیط بیمارستان به منظور مبارزه با ناقلین و استفاده از روش تلفیقی
- نظارت بر کاربرد سموم و مواد شیمایی مورد استفاده در محیط بیمارستان جهت کنترل حشرات و جوندگان از طریق معرفی و همکاری با شرکت های کنترل ناقلین
- نظارت بر مدیریت صحیح و اصولی فاضلاب بیمارستان از طریق بازدید تأسیسات تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان و تأکید بر نظافت حوضچه های دانه گیر، آشغالگیر و ... در صورت وجود
- نظارت بر کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان از طریق انجام آزمایش های دوره ای پساب (COD- BOD5 و....) و تطابق آن با استاندارد های اعلام شده از سوی سازمان محیط زیست و راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی و نیز پیگیری و مداخلات اصلاحی در صورت عدم تطابق با استاندارد
- نظارت بر بهداشت محیط بخش های بیمارستان، نظافت و بهسازی محیط بخش ها و تکمیل چک لیست بهداشت محیط بیمارستان و گزارش مشکلات و اقدام اصلاحی مورد نیاز در کمیته بهداشت محیط بیمارستان 
- کنترل شرایط بهداشت محیط رختشویخانه بیمارستان، مواد شوینده و گندزدا و ضدعفونی کننده مورد استفاده 
- کنترل مداوم تفکیک، جمع آوری، حمل و نقل، شستشو، اطوکشی و تحویل ملحفه و البسه 
- برگزاری کلاس های آموزشی مورد نیاز در مباحث ضدعفونی کننده ها و گندزداها، اصول مدیریت پسماند، بهداشت محیط رختشویخانه، جمع آوری و تفکیک البسه در بخش ها و .... جهت گروه های هدف

بطور معمول برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با بهداشت و ایمنی در بیمارستان ها و مراکز درمانی، پیشگیری از عفونت های بیمارستانی و کنترل عفونت از اهمیت بسیاری برخوردار است. ما در نمایشگاه مجازی باماHSE، علاوه بر معرفی رایگان کلیه شرکت ها و مراکز ارائه دهنده کالا و خدمات مرتبط با بهداشت بیمارستان ها و مراکز درمانی، دوره های آموزشی رایگان متنوع حوزه ایمنی، بهداشت، کنترل عفونت، بهداشت بیمارستان، گندزدایی و HSE و ... را برگزار و حتی فیلم بسیاری از دوره های آموزشی گذشته نیز بصورت رایگان در نمایشگاه مجازی باماHSE در دسترس عموم است. امیدواریم از این طریق ضمن کمک به ارتقای ایمنی و بهداشت در جامعه، به توانمندسازی دانشجویان رشته های ایمنی و بهداشت نیز کمک نماییم.

 

مشاهده بیشتر