کسب و کاری در کهگیلویه و بویراحمد، ثبت نشده است

حامیان


با عنایت به اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۸۵ قانون کار و ضرورت اجرای دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص بهداشت کار، کارگر و محیط کار و جلوگیری از بیماری های شغلی، دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ گردیده است. شرکت های خصوصی و تعاونی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای، شخصیت حقوقی هستند که هدفشان تأمین خدمات بهداشت حرفه ای هست و ضمن رعایت قوانین جاری کشور، می بایست در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت‌های صنعتی، شرکت مربوطه ثبت و ضمناً مجوز فعالیت از مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و یا معاونت بهداشتی دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی اخذ نمایند.

شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای دارای سه سطح می باشند:

 شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای سطح1: این شرکت ها در یک یا تعدادی از شهرستان های تحت پوشش دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی فعالیت می نمایند و دارای مجوز فعالیت از معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده مربوطه می باشد. در شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای سطح 1، حداقل یکی از مؤسسین شرکت باید دارای مدرک دانشگاهی در یکی از مقاطع دکترا ، فوق لیسانس یا لیسانس در رشته بهداشت حرفه‌ای باشد. مسئول فنی شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای سطح 1 از میان سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت معرفی و می بایست فارغ التحصیل رشته بهداشت حرفه ای در مقطع دکترا با یکسال سابقه کار مفید و یا کارشناسی ارشد با ۲ سال سابقه و یا کارشناسی با چهار سال سابقه کار مفید در زمینه بهداشت حرفه ای باشد. مسئول فنی باید به صورت تمام وقت بر خدمات ارائه شده توسط شرکت نظارت نماید.  

مهم ترین دستگاه ها و تجهیزات لازم جهت ارائه خدمات تخصصی سلامت کار در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای سطح 1 عبارتند از: صدا سنج و کالیبراتور، صدا سنج پیشرفته، نورسنج، دماسنج های تر و خشک، کیت کامل نمونه برداری هوا، انواع هولدر های فیلتر، فیلترها با جاذب های سطحی و بطری های گاز شوی، دسیکاتور و مواد جاذب رطوبت، ترازوی حساس آزمایشگاهی، صفحات مدرج سنجش استاتیک ابعاد بدن، وسایل اصلی آنتروپومتری، شیت های سنجش مرتبط با ارزشیابی شرایط کار.  

شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای سطح ۲: این شرکت ها در محدوده فعالیت معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی فعالیت می نمایند و مجوز خود را از معاونت بهداشتی محل استقرار شرکت خود اخذ می نمایند. شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای سطح ۲ در صورت دریافت تأییدیه فعالیت از معاونت بهداشتی دانشگاه/ دانشکده ذیربط و نیز دانشگاه / دانشکده میزبان می توانند علاوه بر حوزه جغرافیایی که مجوز آن را کسب نموده اند، در سایر دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی دارای تأییدیه نیز به صورت مهمان فعالیت نمایند. در شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای سطح 2 حداقل یکی از مؤسسین شرکت باید دارای مدرک دانشگاهی در یکی از مقاطع دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در رشته بهداشت حرفه‌ای باشد. مسئول فنی شرکت ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای از میان سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت معرفی و می بایست فارغ التحصیل رشته بهداشت حرفه ای در مقطع دکترا با یکسال سابقه کار مفید، کارشناسی ارشد با ۲ سال سابقه کار مفید و یا کارشناسی با چهار سال سابقه کار مفید در زمینه بهداشت حرفه ای باشد. مسئول فنی باید به صورت تمام وقت بر خدمات ارائه شده توسط شرکت نظارت نماید.  

شرکت های سطح 2 که در حوزه تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده به صورت مهمان ارائه خدمت می کنند، باید تاریخ، مدت، محل انجام عملیات و مشخصات کارشناس بهداشت حرفه ای ناظر / مجری عملیات نظیر نمونه برداری، سنجش عوامل زیان آور را قبل از شروع عملیات به معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده میزبان اعلام و پس از کسب تأییدیه، به اجرای برنامه اقدام نمایند. به علاوه کارشناس ناظر عملیات می بایست در طول مدت انجام عملیات در محل ارائه خدمات، حضور فیزیکی مستمر داشته باشد. 

مهم ترین دستگاه ها و تجهیزات شرکت های سطح ۲ برای ارائه خدمات تخصصی سلامت کار عبارتند از: صدا سنج ساده همراه با کالیبراتور، صدا سنج پیشرفته، دزیمتر صدا، نورسنج، WBGT متر، دماسنج تر و خشک، سنجش پرتوهای IR و UV با قابلیت تفکیک طول موج، سنجش میدان های الکتریکی و مغناطیسی پایا، دستگاه های ارزشیابی سیستم تهویه، کیت کامل نمونه برداری هوا، انواع هولدر های فیلتر با جاذب های سطحی و بطری های گاز شوی، دسیکاتور، اسپکتروفتومتر با قابلیت طیف نور مرئی و UV، دستگاه گاز کروماتوگراف با آشکارساز FID، صفحات مدرج سنجش استاتیک ابعاد بدن،  کیت کامل آنتروپومتری، نرم افزار های ارگونومی، شیت های سنجش مرتبط با ارزشیابی شرایط کار.

شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای سطح ۳: این شرکت ها تحت عنوان شرکت‌های خصوصی مرجع با تعیین سطح ۳ توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و کسب مجوز فعالیت از معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده محل استقرار شرکت، ارائه خدمت می کنند. شرکت های سطح ۳ به عنوان مرجع انجام فعالیت های فوق تخصصی بهداشت حرفه ای، ارجاعات شرکت های سطح ۱ و ۲ را نیز پذیرا می باشند و می توانند در سراسر کشور فعالیت کنند.

 مؤسسین شرکت های سطح ۳ باید دارای مدرک دانشگاهی بهداشت حرفه ای از مقطع دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس باشند. این شرکت ها دارای یک نفر مسئول فنی فارغ التحصیل رشته بهداشت حرفه ای در مقطع دکترا با حداقل ۲ سال سابقه کار مفید یا کارشناسی ارشد با حداقل چهار سال سابقه کار مفید در زمینه بهداشت حرفه ای می باشند.  

مهم ترین دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای سطح ۳ جهت ارائه خدمات تخصصی سلامت کار عبارتند از: ارتعاش سنج کل بدن و سنجش موضعی، دستگاه جذب اتمی با شعله، دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis، دستگاه گاز کروماتوگرافی با آشکارساز شعله ای/ یونی، دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد عالی، دستگاه گاز کروماتوگرافی با آشکارساز الکترونی و آشکارساز شعله ای فسفری، دستگاه پراش اشعه ایکس، صفحات مدرج سنجش استاتیک ابعاد بدن، کیت کامل آنتروپومتری قابل حمل، ارگومتر، نرم افزارهای ارگونومی، شیت های سنجش مرتبط با ارزشیابی شرایط کار.  

ما در نمایشگاه باماHSE ضمن اینکه به کلیه شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای مستقر در استان های مختلف کشور، یک غرفه مجازی (پیج) دائماً رایگان اعطا می نماییم، تا فعالیت ها و خدمات خود را رایگان معرفی نمایند، در راستای توانمندسازی دانشجویان و کارشناسان بهداشت حرفه ای و ایمنی کار و ارتقای فرهنگ ایمنی، دوره های آموزشی غالباً رایگان را نیز برنامه ریزی نموده ایم. به علاوه فیلم اغلب دوره های آموزشی گذشته نیز ضبط و به صورت رایگان در قسمت دوره های آموزشی نمایشگاه مجازی باما در دسترس عموم قرار دارد. سامانه باماHSE، محیطی جهت آشنایی دانشجویان و کارشناسان بهداشت حرفه ای با کسب و کارهای مرتبط با بهداشت حرفه ای بوده و فضایی پویا جهت معرفی توانمندهای کلیه متخصصین رشته بهداشت حرفه ای است. امیدواریم در ادامه راه با نظرات ارزشمند خود، ما را در دستیابی به اهداف نمایشگاه باماHSE، یاری نمایید.

مشاهده بیشتر