معرفی رشته بهداشت عمومی، مقطع کارشناسی پیوسته

کارشناسی پیوسته رشته بهداشت عمومی

رشته بهداشت عمومی یکی از شاخه های علوم بهداشتی به شمار می رود و یک علم بین رشته‌ای می‌باشد. افرادی که در این رشته تحصیل می کنند، وظیفه دارند سلامت افراد جامعه و کیفیت سلامتی آن ها را بهبود ببخشند. تضمین سلامت افراد از جنبه های مختلف و کنترل حوادث و جلوگیری از اتفاقات تهدید کننده سلامت فردی و اجتماعی هدف کلی رشته بهداشت عمومی می باشد. وقتی صحبت از بهداشت (سلامت) عمومی می شود، همه جنبه های سلامت محیط، سلامت جامعه، سلامت رفتاری، سلامت اقتصادی، سیاست‌های عمومی، سلامت ذهنی، امنیت شغلی، مسائل جنسیتی در سلامت و سلامت باروری (تولید مثل) و غیره مد نظر است.

تاریخچه رشته بهداشت عمومی

انسان با گذر زمان و با به دست آوردن تجربه های مختلف به تدریج به سوی چگونگی تأمین «سلامت» و کنترل بیماری ها گرایش پیدا نموده است. در دوره انقلاب صنعتی و در پی مواجهه با پیدایش مسائلی از قبیل: شیوع بیماری ها، بروز اپیدمی های مختلف، پیدایش مسائل مربوط به محیط زیست و محیط کار، مهاجرت ها، مسائل جمعیتی و مسائل مربوط به بهداشت روان دست آوردهای بشر روز به روز شفاف تر شد و در نهایت «حیطه پیشگیری» از حیطه پزشکی مبتنی بر درمان استقلال بیشتری یافت. پزشکی پیشگیری در مسیر تکاملی خود با عنوان کلی بهداشت عمومی در حیطه های «کنترل بیماری ها»، «مهندسی اجتماعی» و نهایتاً «بهداشت برای همه» تکامل یافت.

در ایران، ستاد انقلاب فرهنگی در سال 1361 بر اساس طرح تربیت کارشناس بهداشت عمومی، برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته را تصویب کرد. سپس در سال 1362 به تصویب مجلس رسید و با ابلاغ به آموزش عالی پذیرش دانشجو انجام گرفت.

دروس تخصصی رشته

دروس تخصصی رشته کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی عبارتند از: روانشناسی و بهداشت روان، بهداشت دهان و دندان، اقتصاد بهداشت‌، بهداشت دانش آموزان و مدارس، کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی، نظام های سلامتی در ایران و جهان، بهداشت سالمندان، مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی، تکنولوژی آموزشی، اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین سموم آفت کش و کاربرد آن ها، برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر دار، بیماری های شایع در کودکان و طرق پیشگیری از آن، برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر و اپیدمیولوژی آن ها، بهداشت محیط ١ (آب)، بهداشت محیط ٢ (فاضلاب و زباله)، بهداشت محیط ٣ (مواد غذایی، مسکن، هوا و پرتو ها)، بهداشت حرفه ای، اصول مدیریت در خدمات بهداشتی، بهداشت روانی و اعتیاد، تغذیه کاربردی، بهداشت مادران و کودکان، بهداشت باروری، اصول برنامه ریزی بهداشتی، آموزش بهداشت و ارتباطات، بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی، پاتولوژی جغرافیایی، ایران (معرفی بیماری های شایع)، روش تحقیق در علوم بهداشتی، زبان تخصصی، بهداشت مواد غذایی، اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری.

کاربرد HSE در بهداشت عمومی

بررسی واحدهای درسی دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته بهداشت عمومی نشان می دهد که این دانشجویان واحدهای عملی و آزمایشگاهی نظیر تشریح و فیزیولوژی، میکروب شناسی (قارچ شناسی، انگل شناسی، باکتری شناسی، ویروس شناسی)، بهداشت دهان و دندان، بهداشت دانش آموزان و مدارس، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- سموم آفت کش و کاربرد آن ها، اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری و کارآموزی در عرصه را می گذرانند. بدیهی است در طی دوران تحصیل در این دروس، دانشجو در معرض خطراتی بوده و لذا باید جنبه ها و ملاحظات ایمنی و HSE مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال دانشجویان باید مباحث ایمنی آزمایشگاه را بدانند و در محیط آزمایشگاه و در بازدیدهای میدانی (کارآموزی در عرصه) مسائل ایمنی، بهداشت و HSE را به شدت رعایت نمایند. نظر به اینکه بخشی از فارغ التحصیلان این رشته پس از فارغ التحصیلی در مراکز بهداشتی درمانی شاغل می شوند، لذا آشنایی با مسائل ایمنی و بهداشت شغلی پس از فارغ التحصیلی نیز به شدت سودمند می باشد. اعتقاد ما بر این است، آشنایی دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته بهداشت عمومی با مفاهیم HSE و کسب و کارهای فعال در حوزه‌های مختلف ایمنی و HSE بسیار ارزشمند است و می تواند به ارتقای سلامت دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته کمک کند. شما می توانید با کسب و کارهای حوزه HSE موجود در سایت نمایشگاه مجازی باما آشنا شوید و با صرف وقت و هزینه کمتر خدمات و محصولات مرتبط با ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی مورد نیازتان را در اختیار داشته باشید.

بازار کار و آینده شغلی

رشته کارشناسی بهداشت عمومی می تواند پایه اصلی تمام رشته های منشعب از بهداشت عمومی مانند آموزش بهداشت، آمار زیستی، اپیدمیولوژی، اکولوژی انسانی، انفورماتیک پزشکی، ارزیابی فناوری سلامت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، تاریخ علوم پزشکی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین بیماری، رفاه اجتماعی، زیست فناوری پزشکی و سم شناسی، سلامت سالمندی، علوم تغذیه، علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه، علوم بهداشتی در تغذیه، فیزیولوژی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مهندسی بهداشت محیط، مدیریت توان بخشی، نانو تکنولوژی پزشکی و اقتصاد بهداشت تلقی گردد. دانشجویان این رشته پس از فارغ التحصیلی می توانند در بخش دولتی؛ در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و پایگاه های شهری مشغول به فعالیت باشند.

دانشجویان باید در طول دوران تحصیل با کاربرد دروس تخصصی خود در صنعت و جامعه آشنا شوند و شرکت های فعال مرتبط با این مباحث علمی را بشناسند. بررسی واحدهای درسی دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته بهداشت عمومی نشان دهنده این است که برخی از این واحدها با کسب و کارهای معرفی شده در سایت نمایشگاه مجازی باما مرتبط می باشد. به عنوان مثال دانشجویان در طی دوران تحصیل واحدهایی نظیر اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل، کلیات پزشکی و بهداشت، میکروب شناسی ( قارچ شناسی، انگل شناسی، باکتری شناسی، ویروس شناسی)، اصول و کلیات خدمات بهداشتی، توانبخشی و رفاه اجتماعی، اصول تغذیه، مصون سازی فعال و انفعالی، اصول و مبانی جامعه شناسی، روانشناسی و بهداشت روان، بهداشت محیط ( آب، فاضلاب، زباله، مواد غذایی، مسکن، هوا، پرتوها)، بهداشت حرفه ای، بهداشت روانی و اعتیاد، بهداشت مواد غذایی، بهداشت دانش آموزان و مدارس، مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- سموم آفت کش و کاربرد آنها، تکنولوژی های آموزشی، آموزش بهداشت و ارتباطات، اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری را می گذرانند.

بخشی از کسب و کارهای مرتبط با واحدهای درسی این رشته که در راستای اهداف و برنامه های  نمایشگاه مجازی باما می باشد عبارتند از:

از طرفی آشنایی با سازمان های مردم نهاد و انجمن های علمی و صنفی می تواند به توانمندسازی دانشجویان در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی کمک کند. برای آشنایی با برخی از این سازمان ها و انجمن ها که به نحوی ممکن است با رشته بهداشت عمومی در ارتباط باشند، می توانید از لینک های زیر استفاده کنید.

یکی از اهداف نمایشگاه مجازی باما HSE ایجاد تعامل بین واحدهای درسی گذرانده شده در دوران تحصیلات دانشجویی و شرکت­ ها و مشاغلی است که در سطح کشور در حال فعالیت می­باشند. در واقع دانشجویان رشته­ های مختلف اگر در طی دوران تحصیل و پس از آن با شرکت­ ها و مؤسسات فعال مرتبط با رشته خود آشنا شده و به نحوی مطلوب در قالب کارآموزی، کارورزی با شرکت­ ها و مؤسسات در ارتباط باشند، تجربیات خوبی را می­ توانند کسب کنند و آینده شغلی بهتری خواهند داشت.

ما در نمایشگاه مجازی باما به منظور توانمندسازی شما دانشجویان عزیز، ایده کارپوشه الکترونیک دانشجوی خلاق را مطرح و ساختار آن را از طریق مجله علمی خبری باما در اختیار شما قرار دادیم تا در طی دوران تحصیل در دانشگاه، خلاقانه درس بخوانید و به پرورش ایده های خود جهت داشتن آینده شغلی بهتر بپردازید.

علاوه بر موارد فوق در سایت نمایشگاه مجازی باما مجموعه ای از مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و مراکز مشاوره شغلی و کاریابی معرفی شده اند که ارتباط با این مجموعه ها نیز می‌تواند به داشتن آینده شغلی بهتر برای شما کمک کند.

 

کارگاه ها و وبینارهای آموزشی مرتبط


نظرات و پیشنهادات